Tag AFSPA

২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাৰ

২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাই অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব AFSPA ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ইংগিত দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যৰ পৰা আফছপা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য…